Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

KOSGEB İcra Komitesinin 2019-13 no’lu Kararı ile kabul edilen ve Başkanlık Makamının 16.09.2019 tarihli ve 8845 sayılı Olur’u le yürürlüğe giren KOBİ Finansman Destek Programı kapsamında Bankalar ve Kredi Garanti Fonu ile Protokol imzalanmıştır.

Programda aşağıda bankaların yer aldığı ifade edilmiştir:

 • Akbank T.A.Ş.
 • Denizbank A.Ş.
 • KuveytTürk Katılım Bankası A.Ş.
 • QNB Finansbank A.Ş.
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
 • T. Halk Bankası A.Ş.
 • T. İş Bankası A.Ş.
 • T. Vakıflar Bankası T.A.O.
 • Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
 • Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Programdan yararlanabilecek işletemelerin, kredi türlerinin, limitlerin, vadelerin ve desteğe esas puanların aşağıdaki tabloda yer aldığı aktarılmıştır.

Kredi Türü

İşletme Türü

Azami Kredi Vadesi

Girişimci İşletmeler

Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler***

Kredi Üst Limiti

Destek Puanı

Kredi Üst Limiti

Destek Puanı

İşletme Kredisi

50.000 TL*

10 puan

500.000 TL

12 puan**

18 Ay

Makine Teçhizat Kredisi

36 Ay

*Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması durumunda üst limit 70.000 TL olarak uygulanır.

** Makine Teçhizat kredisinde; yerli makine teçhizat alımında, Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmelere 2 (iki) ilave puan verilir.

*** Stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletme: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programından yararlanan işletmeler ve bu işletmelerin ürünlerini alan işletmeler olarak tanımlanmaktadır.

Program kapsamındaki kredilerde uygulanacak oranların ve tutarların Protokolle belirlendiği ve 500.000 TL’lik kredi üst limiti için örnek tablonun aşağıda yer aldığı belirtilmiştir.

İşletme Kredisi (500.000 TL için)

Vade

Faiz/kar payı oranı (%)

Faiz/kar payı oranı (TL)

12 ay

13,75

38.215,88

18 ay

14

57.238

 

Makine Teçhizat Kredisi (500.000 TL için)

Vade

Faiz/kar payı oranı (%)

Faiz/kar payı oranı (TL)

12 ay

13,75

38.215,88

18 ay

14

57.238

24 ay

14,25

77.804,04

30 ay

14,5

99.067

36 ay

14,75

121.777

 • Kullandırılacak kredinin, kredi üst limitinin altında olması halinde faiz/kar payı tutarının aynı oran korunarak hesaplanacağı bildirilmiştir.
 • Oranların ve tutarların Protokol imza tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olacağı belirtilmiştir. KOSGEB’in, protokolle belirlenen sürelerde bankalardan teklif alıp yeni faiz/kar payı oranı belirleyebileceğini ve İşletmeler’in her bir krediyi kullandıkları dönemde geçerli olan faiz/kar payı oranı üzerinden destekleneceği ifade edilmiştir.
 • KOSGEB destek ödemesinin, desteğe esas puanının faiz/kar payı tutarına oranlamasıyla tespit edileceği aktarılmıştır. Örneğin, faiz tutarının 57.238 TL, faiz oranının %14 olduğu 18 ay vadeli bir kredide, işletmenin desteğe esas puanı 12 ise, KOSGEB tarafından 14 puanın 12 puanı tutarında 49.061,14 TL (57.238 * 12/14) faiz desteği ödemesini defaten yapılacağı belirtilmiştir. Faizin kalan kısmının İşletme tarafından anaparayla birlikte ödeneceği bildirilmiştir.
 • İşletmelerin kredi anapara ve kendi paylarına düşen faiz/kar payı ödemelerinin vade süresince aylık eşit taksitler halinde yapılacağı aktarılmıştır.

Uygulama sürecinin ise aşağıdaki şekilde gerçekleşeceği belirtilmiştir:

 • KOSGEB Veri Tabanında yer alan işletmeler, Programda belirtilen işletme türlerine göre KOSGEB tarafından sınıflandırılır.
 • Sınıflandırma sonucu, işletme türlerinden birinde yer alan İşletme, limiti dahilinde kredi faiz desteğinden yararlanmak için başvurusunu Yazılım Sistemi üzerinden bankaya yapar.
 • Banka başvurusunu mütakip Uygulama Birimi’ndeki, İşletmeden sorumlu uzman/uzman yardımcısı başvuruyu inceler, uygun bulması durumunda onaylar. Eksik veya hata bulunması durumunda başvuruyu revizyona açar.
 • İşletmenin kredi başvurusu Bankalar tarafından; KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı ve Protokolü kapsamında, genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri, Banka mevzuatı ve kredi politikaları doğrultusunda değerlendirilir.
 • Banka, başvuruyu uygun bulması halinde onay vererek İşletme için uygun bulduğu kredi limitini Yazılım Sistemine girer.
 • İşletmenin KOSGEB Desteklerinden yararlanmaya uygun olduğuna, doğru işletme türünde yer aldığına ve İşletme tarafından yüklenen belgelerin doğruluğuna ilişkin Uygulama Birimi Müdürü tarafından onay verilir.
 • Kredi faiz destek başvurusu Uygulama Birimi tarafından onaylanan İşletme, kendisine tanımlanan limitler dahilinde Bankadan kredisini kullanır. Krediler için kullanım ve varsa taahhütlerin yerine getirilmesi süreci başlar.
 • Banka, kullandırdığı krediye ilişkin bilgileri ve ödeme planını Yazılım Sistemine girer. Kullandırım listesini KOSGEB’e iletir. KOSGEB, destek ödemesine esas tutarı, listenin gelmesini müteakip Protokolde belirlenen şekilde Bankaya öderİşletmenin ödeyeceği tutar, kredi vadesince işletme tarafından Bankaya ödenir.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.857532.9892
Euro35.719435.8626
Hava Durumu
Saat